اسناد و تصاویر منتشر نشده از شهید مهدی حاجیان مقدم

اسناد و تصاویر منتشر نشده از شهید مهدی حاجیان مقدم

شهید مهدی حاجیان مقدم فرزند عباس 27 تیر سال 1333 در تهران متولد شد. وی در تاریخ 7 تیر 1360 به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
اسناد و تصاویر منتشر نشده از شهید محسن سلحشور نژاد

اسناد و تصاویر منتشر نشده از شهید محسن سلحشور نژاد

شهید محسن سلحشور نژاد فرزند اسداله 27 آذر سال 1329 در خانواده ای مذهبی در تهران متولد شد. وی از طرف سازمان نخست وزیری به جبهه حق علیه باطل اعزام شد و 25 مهر سال 59 در حالیکه 30 سال بیشتر نداشت بر اثر ترکش در منطقه سوسنگرد به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
اسناد و تصاویر منتشر نشده از شهید عبدالحمید علیرضایی

اسناد و تصاویر منتشر نشده از شهید عبدالحمید علیرضایی

شهید عبدالحمید علیرضایی فرزند محمدرضا 25 بهمن سال 1334 در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی اش را در موسسه فرهنگی علوی گذراند و در طول تحصیلات از دانش آموزان ممتاز بود. وی 24 خرداد سال 61 در شلمچه به علت ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
اسناد و تصاویر منتشر نشده از شهید سید حسین میرنقی

اسناد و تصاویر منتشر نشده از شهید سید حسین میرنقی

شهید سید حسین میرنقی فرزند قربانعلی پنجم تیر ماه 1341 در تهران متولد شد. وی 27 دی 1365در منطقه شلمچه و در عملیات کربلای 5 به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
۵
آرشیو