کد خبر: ۴۱۰۶۸۱
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۳
مقاله:
نوشتار حاضر تلاش مي‌كند تا با تحليلي علمي و با رويكردي الهياتي و جامعه شناختي، پس از تشريح و تبيين مفهوم راستين ايثار و شهادت و واكاوي ابعاد مختلف آن، به شناسایي و معرفي عمده‌ترين موانع و عوامل بازدارنده فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه بپردازد تا بدين طريق با تشخيص ضرورت‌ها به ارائه‌ي مناسب‌ترين و در عين حال عملياتي‌ترين راهكارها و پيشنهادات جهت ترويج و اشاعه‌ي فرهنگ ايثار و شهادت در بين سطوح مختلف جامعه بپردازد.

به گزارش نوید شاهد اردبیل: در بخش دوم این مقاله به موارد دیگر پرداخت می شود.

عمده ترين موانع باز دارنده ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه:

يكي از بخش هاي فرهنگ غني و ناب اسلام، فرهنگ ايثار و شهادت مي باشد( شهداء 1380 ، ص 94 ).

 شناخت صحيح و كافي درباره ابعاد گوناگون آن و اشاعه ي آن» در سطح جامعه علاوه بر شرايط و فضاي مناسب فردي و اجتماعي نيازمند شناسائي و رفع " اصلي ترين موانع و عوامل باز دارنده" در اين ارتباط است كه در اين مجال، فهرست وار به عمده ترين آنها اشاره مي گردد تا بدين طريق بستر مناسبي جهت ترويج اين فرهنگ در جامعه ايجاد گردد .

1- عدم شناخت صحيح و كافي نسل هاي جديد از فرهنگ ايثار و شهادت بواسطه ايجاد شكاف بين نسل جوان با نسل شهدا و ايثار گران كه منشأبخشي از مشكلات بوده و عدم پاسخگويي به شبهات فكري ايجاد شده براي نسل جوان در اين زمينه.

2- تهاجم فرهنگي دشمنان خارجي و داخلي در قالب تبليغات سوء رسانه اي و جنگ نرم نسبت به عناصر اصيل فرهنگ اسلامي از جمله فرهنگ ايثار و شهادت و كمرنگ ساختن پيامدهاي مثبت آن براي جامعه.

3- وجود دغدغه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح جامعه و اولويت منافع فردي بر مصالح همگاني كه منجر به تضعيف باورهاي فرهنگي - اسلامي ( روحيه ي ايثار و شهادت طلبي ) در نزد اقشار مختلف جامعه مي شود .

4- نبود ارتباط كافي خانواده ها با سازمان هاي فرهنگي و مذهبي از جمله؛ بنياد شهيد و امور ايثارگران و همين طور روابط اندك اين مراكز با نهادهاي علمي و پژوهشي خصوصاً دانشگاه ها و بالعكس و كمبود محسوس فعاليت هاي پژوهشي در اين حوزه.

5- ضعف در ساختار و محتواي سازمان ها و نهادهاي مذهبي و فرهنگي مرتبط با امور ايثارگران و شهدا از قبيل؛ ضعف در مديريت ، برنامه ريزي ، كنترل، نظارت، آموزش، تبليغ و غيره و دهمين رابطه وجود موازي كاري هاي متعدد كه با اتلاف انرژي و منبع مادي و انساني و نيز وجود بوروكراسي بي مورد در بين نهادهاي مذكور به جهت تسلط برخي از افراد كم صلاحيت بر اين مراكز كه مانع بزرگي بر سر رسيدن به اهداف مورد نظر است.

6- نهادينه شدن برخي رفتارهاي غلط و افكار نادرست در اذهان بسياري از مردم بخاطر عدم تبيين صحيح از فرهنگ ايثار و شهادت و نيز بر خوردهاي تند و غلط در اين ارتباط كه موجب جبهه گيري مي گردد.

7- برخورد سلبي و غير تربيتي با جوانان و عدم استفاده از زبان مناسب و ضعف در معرفي الگوهاي عملي به آنان و كم توجهي به نقش سازنده آن ها به همراه محكم نبودن پايه هاي فكري و عدم درك صحيح از اين مقوله ها .

8-  عدم توجه به اولويت بندي ها، مقتضيات زماني و عدم شناخت كافي از اين موانع و راههاي مقابله با آن .

پر واضح است تا زماني كه اين موانع و چالش ها مرتفع نشوند، هرگز نمي توان انتظار داشت ايثار و شهادت در جامعه اسلامي بطور كامل و صحيح اشاعه يابد .و اين نيازمند بينش و تحليلي جامعه شناختي و الهياتي است.

 

موثرترين راهكارهاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه:

 

 فرهنگ متعالي » ايثار و شهادت « با انديشه ها ، الگوهاي اخلاقي و رفتاري منبعث از قرآن، روايات و احاديث نياز به يك شرايط و فضاي مناسبي دارد تا مورد تأمل و شناخت صحيح تمامي اقشار مردم در سطوح مختلف جامعه قرار گيرد و با اقبال حداكثري روبرو گردد. فلذا كار بست راهكارها و پيشنهاداتي كه به عمده ترين آنها در ذيل اشاره مي شود گام بلندي خواهد بود در ايجاد فضاي مطلوب و اشاعه ي اين فرهنگ ناب در سطح جامعه .

1- فرهنگ سازي و ارتقاء سطح آگاهي ها و باورهاي ديني مردم در طول سال از طريق رسانه ها، بويژه صدا و سيما، سازمان هاي مسئول و متولي امور ديني، مذهبي و فرهنگي ، خانواده ها و نهادهاي آموزشي چرا كه اطلاع و آگاهي از هر چيزي زمينه ساز كشش به سمت آن بوده و بديهي است وقتي در مورد پديده اي فاقد آگاهي باشيم نسبت به آن هيچ انگيزه و گرايشي نداشته باشيم، و اين آگاهي بخشي هم براي تقويت رفتار مشاركتي مردم در اين موضوع ، هم براي اطلاع از حقوق فردي و اجتماعي (مسئوليت پذيري) نسبت به آن هم آشنايي با تهديدات دشمنان در آن حوزه قطعاً كارساز و مؤثر است .

2- ايجاد ارتباط و تعامل متقابل از سوي سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران با جوانان بويژه جوانان دانشگاهي و مدرسه اي و نيز برگزاري نشست هاي مشترك و تخصصي دوره اي و حمايت از طريق پژوهش هاي علمي و عملياتي آنان و باز در همين ارتباط، ايجاد تعامل سازنده با ديگر نهادهاي آموزشي و پژوهشي و استفاده از ايده هاي متخصصان و صاحب نظران حوزه ي دين .

3- معرفي شهدا و ايثارگران بعنوان الگوهاي راستين براي جوانان، به اين ترتيب كه؛ اگر بخواهيم درباره مصاديق ايثار ( رزمندگان و جانبازان ) كار كنيم و آنان ر ا به جوانان بشناسانيم. بايد با ساز و كارهاي مناسب از جمله تبليغات رسانه اي، اختصاص بخششي از خطبه هاي نماز جمعه به معرفي آنان، استفاده از چهره هاي علمي و فرهنگي مقبول و نافذ در گفتار و عمل براي معرفي آنان، اختصاص بخشي از محتواي متون درسي به اين موارد و غيره؛ آنان را در معرض نسل جوان قرار داده و با ايجاد يك محيط مناسب براي تماس و معاشرت متقابل مي توانيم شاهد شكل گيري زنجيره اي همگون از گروه هاي مرجع تأثيرگذار و تأثيرپذير در تعامل با يكديگر در جهت تعميق پيوندهاي عميق بين امت و الگو هاي راستين و از آن طريق گسترش فرهنگ اصيل ايثار و شهادت باشيم.

4- برگزاري همايش ها، كنفرانس ها و مسابقات علمي - پژوهشي در قالب فراخوان آثار در ابعاد مختلف فرهنگ ايثار و شهادت با همكاري بنياد شهيد، نهادهاي فرهنگي و مذهبي، دانشگاهها و مدارس و صدا و سيما كه علاوه بر جنبه ي اطلاعاتي و آموزشي داشتن مي تواند با تجمع آثار و افكار، مشوق طيف وسيعي در جهت اشاعه و زنده نگه داشتن دستاوردهاي دفاع مقدس و انقلاب اسلامي، شهدا و ايثارگران باشد.

5- رسانه هاي جمعي عموماً و صدا و سيما خصوصاً به عنوان مهمترين كانالهاي فرهنگ ساز، كه هدايتگري روند كلي فرهنگ جامعه را بر عهده دارند، مي توانند در احياء ، رونق، پيرايه زدايي و زمينه سازي هر چه بهتر و بيشتر اين فرهنگ متعالي نقش تعيين كننده اي ايفا كنند. ترديدي نيست كه رسانه جمعي، در كنار ساير عوامل همچون خانواده، محيط هاي آموزشي، كانون هاي مذهبي و ساير بخش هاي جامعه، نقش برجسته اي در انتقال فرهنگ، جامعه پذيري و تعليم و تربيت اجتماعي ايفا مي كنند . و علاوه بر بازتاب دادن فرهنگ جامعه ، قدرت چشمگيري در راستاي شكل دهي به عقايد و باورها، اطلاع رساني و آگاهي بخشي بر عهده دارند (لازار ، 1380 ،ص 86 ).

از اين رو در جامعه ي اسلامي ما نيز يكي از رسالت هاي اصلي رسانه ها، بايد نشر فرهنگ ايثار و شهادت و پاسداري از آن باشد.

در اين خصوص امام خميني (ره) با تشريح نقش رسانه هاي جمعي، از آنها ( راديو ، تلويزيون، مطبوعات، سينما، تئاتر و غيره) به عنوان دانشگاه عمومي ياد كرده است كه بايد در تمام سطح كشور گسترش يابد و تمام مردم را متفكر و مبارز و ديني بار بياورد. ( معاونت پژوهشي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 378 ، ص 355(.

چرا كه همه ي رسانه ها به تناسب ماهيت، ميزان نفوذ، ظرفيت امكانات، نوع پيام و مخاطب مي توانند نقش خويش را متناسب با انتظارات ايفا كنند و گام هاي مؤثري در توسعه فرهنگ و ارزش هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس بردارند.

انتهای پیام./

 

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید