نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - جعفر جهازی
برچسب: جعفر جهازی
به همراه دوست و یار صمیمی خود جعفر جهازی نیز... شرکت داشت در این عملیات جعفر به شهادت رسید و... جنازه شهید جعفر جهازی را به عقب بیاورد در عملیات...
کد خبر: ۴۵۴۹۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰


شهید جعفر جهازی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ در...
شهید جعفر جهازی را می خوانیم اینجانب جعفر جهازی از...
کد خبر: ۴۳۱۶۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰


جانباز قادر تکریم:
برزگر جعفر جهازی صمد ارادتی ناصرعلی صوفی حسن جودی- ناصر...
کد خبر: ۴۰۴۲۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰