نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
معرفی کتاب|
نوید شاهد - کتاب "فرهنگ جبهه "مجموعه 10 جلدی مشاهدات هزار و اندی روایت و حکایت برگزیده شده است که از 15000 دستنوشته راویان رزمنده محصل از 25 استان کشور می‌باشد.
تفاهم‌نامه فرهنگی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل و کانون مساجد استان منعقد شد
نوید شاهد - معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثار گران استان اردبیل گفت: به منظور ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، تفاهم نامه فیمابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و کانونهای مساجد استان اردبیل منعقد گردید.
«بررسی میزان رضایتمندی خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگران از نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل»
نوید شاهد - «بررسی میزان رضایتمندی خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگران از نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل» عنوان طرحی است که توسط «بهزاد ستاری» گرداوری و اجرا شده است.