نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

به یاد مردانی مبارزه کنید که جان بر کف برای ایران جنگیدند

به یاد مردانی مبارزه کنید که جان بر کف برای ایران جنگیدند

شهید "محمد رضا طالب العلم "در برگی از وصیت نامه خود چنین نوشته است: «تنها وصیتم به برادرم این است که به خاطر انتقام خون من مبارزه نکن بلکه فقط به خاطر مرداني مبارزه کن که مردانه جان بر کف براي ايران جنگيدند و در دل خاک جاي گرفتند و سر راهت به هر قبر سرباز گمنامي رسيدي اندکي تأمل کن که شايد برادرت محمد رضا در آن آرميده باشد.»
سفارش شهید آژیر: پس از شهادتم شیرینی پخش کنید

سفارش شهید آژیر: پس از شهادتم شیرینی پخش کنید

شهید رحمت اله آژیر در فرازی از وصیت نامه اش می نویسد: به شما خانواده ام مى گويم هرگز بعد از شهادت من پشت سر انقلاب اسلامى بدگويى نكنيد و هميشه نام الله را به ياد داشته باشيد.
درهای معنوی را با شکستن حصار غرور به رویتان باز کنید

درهای معنوی را با شکستن حصار غرور به رویتان باز کنید

"شهید حسين اسدى" در فرازی از وصیت نامه اش نوشته است: «برادران كارتان براى خدا باشد تا عبد خدا باشيد، بت ها و حصارهای غرور را بشكنید تا درهای معنوى به رويتان باز شود.»
برادران در تحقق حق ملت مان کوشا باشید

برادران در تحقق حق ملت مان کوشا باشید

شهيد "میرمسلم بني هاشم" در بخشی از وصیت نامه اش چنین می نویسد: برادران اين ملت حق بزرگي بر گردن ما دارند سعي كنيد با تلاش خودتان حق آنان را ادا كنيد.
اهتزاز پرچم قرآن و اسلام؛آنچه شهید اردبیلی می خواست

اهتزاز پرچم قرآن و اسلام؛آنچه شهید اردبیلی می خواست

در فرازی از وصیت نامه شهید سعادت‌لى آرقندلرد آمده است: برادران عزيز از اسلام دفاع و از قرآن نگهدارى نموده و برای برافراشتن پرچم مقدس اسلام و قرآن در جهان تلاش کنید.

رهبری را در تمام شئون الگو قرار دهید

در فرازی از وصیت نامه شهید "بهزاد فرامون" چنین آمده است: آنچه را که رهبر عزیزمان می فرماید اطاعت نمایید و در تمام شئون الگو قرار دهید.