نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

نمایشگاه عکس ایثار اجتماعی / فیلم

نمایشگاه عکس ایثار اجتماعی / فیلم

روایتی از نمایشگاه ایثار اجتماعی که چهاردهم تا هجدهم تیر ماه در خانه هنرمندان برپا بود را در قالب فیلم ببینید.
پهلوان

پهلوان

یازدهمین مستند ایثار اجتماعی با عنوان "پهلوان" ئ با شعار "ایثار ادامه دارد" به همت گروه تلویزیون شاهد منتشر شد.
پرونده ای در کار نیست

پرونده ای در کار نیست

مستند ایثار اجتماعی با نام پرونده ای در کار نیست به همت گروه تلویزیون شاهد برای نخستین بار منتشر شد
تالار آبی

تالار آبی

مستند ایثار اجتماعی با نام تالار آبی به همت گروه تلویزیون شاهد برای نخستین بار منتشر شد
ساعت 8 صبح

ساعت 8 صبح

مستند ایثار اجتماعی با نام ساعت 8 صبح به همت گروه تلویزیون شاهد برای نخستین بار منتشر شد
در راه مانده

در راه مانده

مستند ایثار اجتماعی با نام در راه مانده به همت گروه تلویزیون شاهد برای نخستین بار منتشر شد
۱