نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

عکس/ تالار هنرهای تجسمی موزه شهدا

عکس/ تالار هنرهای تجسمی موزه شهدا

آثار هنری موزه مرکزی شهدا ، با زبان شیوای هنر ارتباط بازدید کننده های موزه را با فرهنگ جاودان ایثار و شهادت برقرار می کند.