نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«از قافله مقداد»

«از قافله مقداد»

کتاب «از قافله مقداد» با مصاحبه و تدوین «فرانک انصاری و میرصالح حسینی» مروری بر زندگی شهید «بنامعلی محمدزاده» به رشته تحریر در آمد.