نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
«دره در آتش»
کتاب «دره در آتش» با موضوع زندگی پژوهی شهدای شمال غرب سپاه اردبیل با نشر «خط هشت» در سال ۱۳۹۸ منتشر شده...
آرشیو