نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
غسل قبل از شهادت

غسل قبل از شهادت

شهید«ولی اله موسی زاده» غسل شهادت کرد و خبر شهادتش را به خانواده اش داد و بعد به شهادت رسید.