نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
«از قافله مقداد»
کتاب «از قافله مقداد» با مصاحبه و تدوین «فرانک انصاری و میرصالح حسینی» مروری بر زندگی شهید «بنامعلی محمدزاده»...
آرشیو

گلدان شکسته

«هوشنگ» برادر شهید «اکبر کاری صدیق» می‌گوید: مادرمان 3 گلدان داشت، در خواب شکستن یکی از گلدان‌ها را می‌بیند...