نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

زیارت مجازی گلزار شهدا؛ آدریان اصفهان

زیارت مجازی گلزار شهدا؛ آدریان اصفهان

نوید شاهد - با یادی از شهدا و گرامیداشت مقام قهرمان هایی که هرکدام یک اسطوره اند، به زیارت مجازي گلزار شهدای آدریان اصفهان می رویم. روحشان شاد و یادشان گرامی.