نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

بعد از شهادتش فهمیدم به جبهه رفته است

بعد از شهادتش فهمیدم به جبهه رفته است

مادر شهید «هوشنگ گراوند» می گوید: پسرم وقتی به مدرسه می رفت بدون اینکه به ما بگوید به جبهه رفت. بعد از اینکه به شهادت رسید و خبر شهادتش را به ما دادند من تازه متوجه شدم که پسرم به جبهه رفته است.
ما جانبازان یادگاران امام خمینی هستیم

ما جانبازان یادگاران امام خمینی هستیم

«تراب روزدار» جانباز جنگ تحمیلی می‌گوید: «سنگر نداشتیم و تو دره کنار رودخانه می‌خوابیدیم. می‌خواستم بروم بالای دیده‌بانی نگهبانی بدم، بالای دیده‌بانی بودم و داشتم آب می‌خوردم که یک خمپاره کنارم افتاد و باعث شد مجروح شوم. ما یادگار امام هستیم، چیز دیگه‌ای نداریم...»
پسرم نمازش را همیشه سر وقت می‌خواند

پسرم نمازش را همیشه سر وقت می‌خواند

مصطفی حبیب‌زاده پدر شهید «سیدحسن حبیب‌زاده» می‌گوید: پسرم نمازش را همیشه سروقت می‌خواند و تمام روزه‌هایش را می‌گرفت. در ادامه مصاحبه تصویری با پدر و مادر این شهید گرانقدر را در نوید شاهد می‌بینید.
تمام زمانی که در کما بودم، پسرم کنارم بود

تمام زمانی که در کما بودم، پسرم کنارم بود

مادر شهید «شاکرم رحمتی» می گوید: به دلیل بیماری عمل جراحی کردم و به کما رفتم. در تمام زمانی که کما بودم پسرم کنارم بود و مرا دلداری می داد که مادر نگران نباش به زودی برمیگردی.
مادرم قوی باش و به خدا توکل کن

مادرم قوی باش و به خدا توکل کن

فرخنده زندیه‌شیرازی مادر شهید «سعید گودرزی» نقل می‌کند: «یکی از بستگانمان در دوران جنگ تحمیلی به شهادت رسیده بود، من و سعید برای تشییع پیکر ایشان به شهرستان رفته بودیم، من خیلی گریه می‌کردم و سعید به من توصیه می‌کرد که کشور در جنگ بسر می‌برد و جوانان برای پیروزی به شهادت می‌رسند، شما قوی باش و به خدا توکل کن.» در ادامه مصاحبه تصویری با مادر این شهید گرانقدر را در نوید شاهد می‌بینید.
شهادت فرزندم هدیه‌ای در راه خدا است

شهادت فرزندم هدیه‌ای در راه خدا است

توران نصیری زرندی مادر شهید «زین العابدین کرمی» می‌گوید: «وقتی خبر شهادت پسرم را به من اطلاع دادند، به من گفتند ناراحت شدی؟ گفتم هدیه‌ای که در راه خدا داده می‌شود، ناراحتی ندارد.» در ادامه مصاحبه تصویری با مادر این شهید گرانقدر را در نوید شاهد می‌بینید.