نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

زحمت کشیدن برای جانباز، یک افتخار است

زحمت کشیدن برای جانباز، یک افتخار است

همسر شهید «سید عبدالوهاب راهبر» می‌گوید: «همه جای بدنش ترکش خورده بود و پای راستش قطع شده بود. برایم سخت است اما خداوند صبر و تحمل را به جانباز و خانواده جانباز می‌دهد. زحمت کشیدن برای جانباز، یک افتخار است...»
شهادتش به من الهام شد

شهادتش به من الهام شد

پدر شهید «علیرضا کریمی» نقل می‌کند: «همان شب که به شهادت رسید، حال عجیبی به من دست داد و احساس کردم فرزندم شهید شده است.» نوید شاهد سمنان شما را به دیدن این گفتگو جلب می‌کند.
شهید همیشه به خوابم می‌آید

شهید همیشه به خوابم می‌آید

همسر شهید «رضا فرخی» می‌گوید: «خوبی‌های شهید آنقدر زیاد است که هر چه از آن بگویم انگار کم گفته‌ام. هر وقت از چیزی ناراحت می‌شوم، شهید به خوابم می‌آید و دلداریم می‌دهد...»
شهید همیشه به من می‌گفت؛ «امیدتون به خدا باشه»

شهید همیشه به من می‌گفت؛ «امیدتون به خدا باشه»

همسر شهید «حسین صادقی بهمنی» می‌گوید: شهید دوبار به جبهه رفت، اولین بار 45 روز رفت، دومین بار که می‌خواست به جبهه برود گفت: «باید بروم تا این جنگ به پایان برسد». همیشه به ما می‌گفت: «امیدتون به خدا باشد»، تا الان هم امیدم به خداست.