نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

درس های نهج البلاغه شیهد علم الهدی؛ پیامبر در میدان جهاد (بخش دهم)

درس های نهج البلاغه شیهد علم الهدی؛ پیامبر در میدان جهاد (بخش دهم)

بخش دهم درس های نهج البلاغه شهید علم الهدی با موضوع پیامبر در میدان جهاد با صوت شهید علم الهدی را می شنوید.
درس های نهج البلاغه شهید علم الهدی؛ پیامبر در میدان جهاد ( بخش نهم)

درس های نهج البلاغه شهید علم الهدی؛ پیامبر در میدان جهاد ( بخش نهم)

بخش نهم درس های نهج البلاغه شهید علم الهدی با موضوع پیامبر در میدان جهاد با صوت شهید علم الهدی را می شنوید.
درس های نهج البلاغه شهید علم الهدی؛ پیامبر در میدان جهاد( بخش هشتم)

درس های نهج البلاغه شهید علم الهدی؛ پیامبر در میدان جهاد( بخش هشتم)

بخش هشتم درس های نهج البلاغه شهید علم الهدی با موضوع پیامبر در میدان جهاد را با صوت شهید علم الهدی، با هم می شنویم.
درس های نهج البلاغه شهید علم الهدی؛ پیامبر در میدان جهاد( بخش هفتم)

درس های نهج البلاغه شهید علم الهدی؛ پیامبر در میدان جهاد( بخش هفتم)

بخش هفتم درس های نهج البلاغه شهید علم الهدی با موضوع پیامبر در میدان جهاد را با صوت شهید علم الهدی، با هم می شنویم. شهید حسین علم الهدی و یارانش در شانزدهم دی ماه 1359 در حماسه هویزه به شهادت رسید.
درس های نهج البلاغه شهید علم الهدی؛ پیامبر در میدان جهاد( بخش ششم)

درس های نهج البلاغه شهید علم الهدی؛ پیامبر در میدان جهاد( بخش ششم)

ما مخاطب آیات خداوند هستیم بر مومنانی که اعلام جهاد کرده اند.بدانید که خداوند در میان قلب شما حضور دارد و همواره بر اعمال شما نظارت دارد.
درس های نهج البلاغه شهید علم الهدی؛ پیامبر در میدان جهاد( بخش پنجم)

درس های نهج البلاغه شهید علم الهدی؛ پیامبر در میدان جهاد( بخش پنجم)

اولین و مهمترین جنگی که در زمان پیامبر اکرم(ص) در مدینه بوجود آمد غزوه بدر بود. وجه مشترکی که در غزوه بدر و جنگی که در آن قرار گرفته ایم(جنگ با عراق) این بود که جنگ بدر، نخستین جنگ سپاهیان اسلام در مقابل شرک و کفر بود و ما بعد از پیروزی انقلاب اولین جنگی را که با دشمن آغاز کردیم جنگی است که همه در آن قرار گرفته ایم.
۱
آخرین اخبار