نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

زندگینامه شهید علی اصغر موسوی دولت آبادی

زندگینامه شهید علی اصغر موسوی دولت آبادی

شهید علی اصغر موسوی دولت آبادی در شاندزهم مهر ماه 1360 در منطقه غرب، بر اثر اصابت تیر به ناحيه گردنش به شهادت رسید.
نگاهی به زندگی و خاطرات شهید علی مدد زارعی

نگاهی به زندگی و خاطرات شهید علی مدد زارعی

شهید علی مدد زارعی در بیستم فروردین ماه 1366 در منطقه عملیاتی شمال غرب سردشت به شهادت رسید.
مروری بر زندگی و تصاویر شهید میثم قهری به مناسبت سالگرد شهادتش

مروری بر زندگی و تصاویر شهید میثم قهری به مناسبت سالگرد شهادتش

شهید میثم قهری حین تعقیب خوردروی حامل قاچاق در بیست و چهارم فروردین ماه 1396 به شهادت رسید.
نگاهی به زندگی و خاطرات شهید علی اصغر نبئی

نگاهی به زندگی و خاطرات شهید علی اصغر نبئی

شهید علی اصغر نبئی در سی و یکم شهریور در منطقه فکه به شهادت نائل آمد.
نگاهی به زندگی شهید عبدالرزاق جمالی خرنجانی

نگاهی به زندگی شهید عبدالرزاق جمالی خرنجانی

شهید عبدالرزاق جمالی خرنجالی در سحرگاه اولین روز سال 1365 در سلیمانیه در منطقه شمال غرب در عملیات والفجر9 به شهادت رسید.
نگاهی به زندگی شهید عبدالله خورشید پورنوبندگانی

نگاهی به زندگی شهید عبدالله خورشید پورنوبندگانی

شهید عبدالله خورشیدپور نوبندگانی در نوزدهم مرداد ماه 1362 در منطقه غرب به درجه رفیع شهادت نائل آمد.