نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

عملیات بدر در یک نگاه

عملیات بدر در یک نگاه

بعداز عملیات خیبر مسئولین از فرماندهان نظامی می خواستند تا با یک عملیات پیروز در زمین های اطراف بصره انجام دهند. فرماند هان هنوز به هور الهویزه و رسیدن به دجله و جاده العماره بصره می اندیشدند. اما هور دیگر مثل قبل از خیبر بکر و دست نخورده نبود و دشمن کارهایی اساسی در هور انجام داد.
سبک‌شناسی لایه‌ای ‌مجموعه ‌اشعار قیصر امین‌پور

سبک‌شناسی لایه‌ای ‌مجموعه ‌اشعار قیصر امین‌پور

علی فوده یکی از شاعرانی که در شعر خود توجه ویژه‌ای به فلسطین دارد. عشق به سرزمین مادری، توجه به فلسطین، افتخار به عرب بودن، دعوت به مبارزه و تلاش برای بیدار ساختن مردم از خواب غفلت از مهم‌ترین جلوه‌های ادبیات مقاومت در شعر وی می‌باشد.
پیوند حماسه و غزل در شعر انقلاب و دفاع مقدّس با تأکید بر غزلیات حسین اسرافیلی

پیوند حماسه و غزل در شعر انقلاب و دفاع مقدّس با تأکید بر غزلیات حسین اسرافیلی

شعر حماسی و شعر غنایی را می­توان از اوّلین و مهم­ترین انواع شعری به شمار آورد. مهم­ترین قالب شعر غنایی، غزل استو تنها قالبی است که بیشترین نوآوری و تحوّل را از نظر محتوا در دوره­ های گذشته پذیرفته، امّا همچنان اصالت خود را حفظ کرده ­است.
قسمتی از دستورهای زندگی در اديان معروف از دیدگاه «شهید محمدجواد باهنر»

قسمتی از دستورهای زندگی در اديان معروف از دیدگاه «شهید محمدجواد باهنر»

از نيكو بايد كه نيكی و از بدی بايد كه بدی پديد آيد. اين نخستين قانون زندگی است و از آن نتيجه می گيرد كه : «اگر آدمی كار نيکی كند پاداش نيك خواهد يافت و چون به زشتی گرايد به مكافات آن گرفتار خواهد شد(و اين اثر طبيعی هر كار است) و هيچ يك از خدايان هندی در اين ميانه اثری ندارند»
معاد در اسلام از دیدگاه «شهید محمدجواد باهنر»

معاد در اسلام از دیدگاه «شهید محمدجواد باهنر»

شايد بتوان گفت اين خود خاصيت يك دين جهاني و جاوداني است؛ چون به هر اندازه كه بشر در علم و تمدن پيش ميرود، دامنه ي ارتباط و پيوستگي خود را بيشتر ميكند و درباره ي گذشته ها و نياكان و بشريت مي انديشد...
نگرشی بر درو نمایه های پایداری در اشعار گیلکی دفاع مقدّس

نگرشی بر درو نمایه های پایداری در اشعار گیلکی دفاع مقدّس

ین نوشتار بر آن است تا بامطالعه اشعار گیلکی پایداری، به چگونگی استفاده از عناصر و تصاویر حماسی در شعر جنگ بپردازد.